budmirski

Wiele zostało jeszcze do stworzenia
Godne życie chorych. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
restauracja nad narwią styleon.pl http://holo.pl

Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego, która dotyczy najczęściej ludzi młodych. Choroba objawia się poprzez zaburzenia ruchowe, widzenia, czuciowe, poznawcze czy zespoły bólowe. Stwardnienie rozsiane dotyka znaczną liczbę ludzi na świecie, a przebieg choroby prowadzi do inwalidztwa.

Chorzy na stwardnienie rozsiane mogą uzyskać pomoc dzięki Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego. Towarzystwo zostało założone w 1990 roku. Organizacja dąży do poprawy jakości życia ludzi dotkniętych stwardnieniem rozsianym.

Stara się zapewniać dostęp do rehabilitacji i leczenia, by umożliwić chorym godne życie i uczestnictwo w życiu społecznym. PTSR prowadzi również działania informacyjne, które mają uświadomić społeczeństwo o skali problemu, a także walczy o łatwiejszy dostęp do rehabilitacji i leków. Oddziały znajdują się na terenie całej Polski, a w ramach organizacji zrzeszonych jest około 6 tysięcy członków.

PTSR funkcjonuje dzięki działalności wolontariuszy, a także osób chorych i ich bliskich.