budmirski

Wiele zostało jeszcze do stworzenia
zarządcy nieruchomości lublin Architekt Toruń

Wynajmowanie mieszkania to często droga przez mękę i czasami warto zastanowić się nad pomocą np. od obsługa najmu poznań . Niestety nie zawsze problemy kończą się wraz z podpisaniem umowy. Zanim podpiszemy się pod nią warto dowiedzieć się czegoś na temat ram prawnych wynajmu mieszkania. Umowa najmu to rzecz najważniejsza.

Dobrze spisana umowa powinna być w miarę szczegółowa. Jeżeli wynajmujący żąda kaucji trzeba taki fakt zawrzeć w umowie. Nie mniej istotne jest dokładne opisanie mieszkania. Obowiązkiem najemcy jest oddanie mieszkania w stanie niepogorszonym.

Przy odbiorze warto zatem spisać protokół i dokładnie opisać stan mieszkania. W umowie powinny być zawarte wszelkie prawa najemcy jak i właściciela mieszkania. Równie palącym problemem może być kwestia wypowiedzenia umowy. Nie zawsze bowiem taka możliwość będzie możliwa.

W sytuacji zawarcia umowy na czas określony, wypowiedzenie będzie możliwe tylko wtedy, gdy taka możliwość została przewidziana w umowie, a wypowiedzenie może nastąpić tylko w wypadkach przewidzianych przez umowę. Z kolei wypowiedzenie umowy przez wynajmującego podlega ścisłemu ograniczeniu. Dobrze jest też ustalić na kim ciąży obowiązek napraw w mieszkaniu. W tej kwestii należy odróżnić sytuacje w których określone naprawy powinien wykonać wynajmujący, od drobnych napraw, które obciążają najemcę.

Na wynajmującym spoczywają obowiązki utrzymania w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia.