budmirski

Wiele zostało jeszcze do stworzenia
Jaką fotografię dołączyć do dokumentów na studia?
wulkanizacja mobilna Płońsk kamieniarz warszawa http://apos.com.pl/

W ciągu swojego życia każdy z nas niejednokrotnie musi przygotować takie zdjęcia, które będą nadawać się do dokumentów. Nie zawsze mowa tutaj o formalnościach związanych z wyrobieniem nowego dokumentu, na przykład paszportu czy dowodu osobistego.

Czasami odpowiednią fotografię należy dołączyć do składanych „papierów” – na przykład do podania na studia. Najczęściej dopiero w sytuacji, gdy zaczynamy interesować się dostaniem na wybraną uczelnię, dowiadujemy się o konieczności przygotowania zdjęć.

Często sprawia to, że decydujemy się na załatwianie tego rodzaju kwestii w pośpiechu, kiedy termin ma niedługo upłynąć. Tymczasem może okazać się, że posiadamy już odpowiednie fotografie.

Szkoły wyższe bardzo często wymagają, aby zdjęcia załączane do dokumentów spełniały takie same wymagania jak te, które umieszczamy na dowodzie osobistym. Należy jednak dowiedzieć się, czy wystarczy dostarczenie fotografii w tradycyjnej formie.

Aby ułatwić wyrobienie legitymacji studenckiej, coraz częściej wymaga się również dostarczenia zdjęć w formie cyfrowej. Ze strony internetowej uczelni dowiesz się, na jakim nośniku powinny zostać dostarczone.

Niektóre uczelnie przyjmują zdjęcia na płytach CD, a inne preferują wgranie fotografii za pomocą specjalnej platformy.