budmirski

Wiele zostało jeszcze do stworzenia
weekend.orientacja.net.pl geodeta myślenice

Istnieją przypadki budynków, dla których posiadanie certyfikatu energetycznego nie jest kwestią obligatoryjną. O jakich obiektach mowa? Okazuje się, że świadectwo charakterystyki energetycznej budynku nie jest wymagane w przypadku budowli o charakterze zabytkowym, które podlegają regulacjom odpowiednich przepisów prawnych. Innym przykładem są świątynie / kościoły, a także wszelkie obiekty stanowiące miejsca kultu religijnego, na których terenie prowadzone jest działalności o takim charakterze.

Co więcej, z obowiązku posiadania świadectwa zwolnione są również lokale, dla których z góry wiadomo, że będą stale użytkowane maksymalnie przez okres 2 lat lub nie dłużej niż 4 miesiące w roku. Certyfikat energetyczny nie jest wymagany także dla budynków przeznaczonych na cele prowadzenia w nich gospodarki rolnej. Podobnie jest z obiektami użytku przemysłowego / gospodarczego, ale pod warunkiem, że ich przeciętne zużycie energii nie przekracza w ciągu roku 50 kWh na metr kwadratowy.

Zwolnienie obejmuje także obiekty wolnostojące, które nie przekraczają 50 metrów kwadratowych powierzchni.