budmirski

Wiele zostało jeszcze do stworzenia
www.kukania.com.pl www.city-led.pl https://hydrauliq.pl/hydraulik-serock/

Można pokusić się o stwierdzenie, iż świadectwo energetyczne jest swego rodzaju rozszerzeniem projektu budowlanego danego obiektu.

Im plan budynku, a także jego konstrukcja, przewidywane instalacje i systemy energetyczne są bardziej zaawansowane, tym większy stopień komplikacji w związku z przygotowaniem odpowiedniego certyfikatu energetycznego.

W przypadku nowych budynków sytuacja jest o tyle klarowna, że wszystko jest tworzone na bieżąco, łącznie z wszelką dokumentacją.

Ryzyko trudności zwiększa się zaś w odniesieniu do lokali już użytkowanych, które nawet nie posiadają dokumentacji technicznej, adnotacji na temat zużytych materiałów, szczegółów związanych z zastosowanymi systemami instalacyjnymi.

Sytuacja niedoboru informacji dotyczących budynku, występuje dosyć często wśród starszego budownictwa.

Należy wtedy przeprowadzić szczegółową inwentaryzację całego budynku i na tej podstawie podjąć próbę dotarcia do brakujących informacji.

Ponadto, niezbędne jest również dokładne sprawdzenie aktualnego stanu budynku pod kątem ochrony energetycznej.