budmirski

Wiele zostało jeszcze do stworzenia

Godne życie chorych. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego, która dotyczy najczęściej ludzi młodych. Choroba objawia się poprzez zaburzenia ruchowe, widzenia, czuciowe, poznawcze czy zespoły bólowe.

Read More

Uśmiech w prezencie – Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym „Podaruj Uśmiech”

Niepełnosprawne dzieci powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki rozwoju, by mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Organizacją, która działa na rzecz takich dzieci

Read More

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom działa od 2002 roku. Organizacja została założona przez rodziców, rodziny i przyjaciół dzieci, które leczą się w Centrum Zdrowia

Read More

Z pomocą na czas – Fundacja Dzieciom

Fundacja Dzieciom realizuje program „Zdążyć z Pomocą”, w ramach którego ratuje zagrożone życie dzieci, przywraca im zdrowie i niesie pomoc w trudnej sytuacji materialnej. Fundacja działa od 1998 roku,

Read More

Fundacja MATIO w służbie nieuleczalnie chorym na mukowiscydozę

Mukowiscydoza to rzadka choroba przewlekła, kompleksowa i nieuleczalna. Ta genetyczna choroba wiąże się ze stopniową dysfunkcją poszczególnych narządów wewnętrznych wraz z jej postępowaniem. Fundacja MATIO niesie pomoc

Read More